Sestanek projektnega odbora

Na enem od zadnjih sestankov projektnega odbora so se partnerji dogovorili predvsem o načinu in dinamiki dokončanja kazalnikov in rezultatov projekta.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | 1.2. Projektni odbor | IMI | DIH | UKC

Dokumentacija projekta pri nosilcu projekta Odziv na hiv

V skladu z navodili nosilca programa SVRK hrani DIC Legebitra vso dokumentacijo projekta Odziv na hiv na posebnem mestu. Za lažjo pregledenost so posamezna četrtletna poročila označena v ločenih barvah. Za vsako četrtletje se poročajo stroški v projektu ter s tem povezane priloge in pojasnila. To so stroški osebja, zunanjih izvajalcev in opreme ter vloženega prostovoljnega dela – input. Ob tem pa se posebej poroča doseganje rezultatov znotraj posameznih dejavnosti. Ker je delo razdelejeno v delovne sklope, delovni sklopi pa v dejavnosti, rezultate opisujejo vrednosti kazalnikov, ki se ugotavljajo z različnimi dokazili.

DIC Legebitra | Slika | 1.6. Administracija

Načrt izvajanja projekta

V skladu z Načrtom izvajanja projekta (krajše NIP ali operativni načrt izvajanja) partnerji izvajajo 36 projektnih dejavnosti, razdeljenih v 6 delovnih sklopov. Upravljanje projekta za doseganje rezultatov vodi k uresničevanju učinkov projekta, projektno partnerstvo pa tako zasleduje uresničitev splošnega cilja projekta, to je zmanjšanje ali preprečitev prenosa hiva in specifičnega cilja projekta, to je lajšanje psihosocialnih stisk oseb, ki živijo s hivom.

DIC Legebitra | Slika | 1.6. Administracija
m

Priprava oddaje zaključene prijave projekta

Sodelavci pripravljajo prijavo na predvečer roka za oddajo. Oddajo je 15 predstavnikov in sodelavcev 6 organizacij pripravljalo 3 mesece. Vanjo je bilo vloženih več kot 500 ur dela. Koordinacija pisanja je potekala na Trubarjevi 76a, v skupnostnih prostorih Društva informacijski center Legebitra, posamezna poglavja pa so partenerji pripravljali na svojih lokacijah. Koordinacija pisanja vsebine, skupne z norveškim partnerjem, je potekala preko video konferenc na Skypu.

DIC Legebitra | Slika | 1.1. Uvodno srečanje | ŠKUC | IMI | DIH | UKC | Gay and Lesbian Health Norway

Oddaja prijave projekta

V pisarni DIC Legebitra je prav tako potekalo prevajanje 75 strani dolge prijave v angleščino, pri čemer smo partnerji k sodelovanju pritegnili več kot 20 prostvoljk in prostovoljcev, kar je že pred odobritvijo projekta potrdilo, da skupnost dojema prizadevanja za tovrstne projekte kot pomembna in potrebna. 

Zajetno dokumentacijo smo, kljub temu, da je bila dokončana dan pred rokom, oddali eno uro pred rokom.

DIC Legebitra | Slika | 1.1. Uvodno srečanje | ŠKUC | IMI | DIH | UKC | Gay and Lesbian Health Norway

Pripravljanje razpisne dokumentacije

Januarja in februarja 2014 smo na Društvu informacijski center Legebitra skupaj s partnerji Društvom DIH – Enakopravni pod mavrico, Društvom ŠKUC, Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo MF UL in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana intenzivno delali na pripravi dokumentacije za prijavo projekta, v katerem smo se tekom priprave dokumentacije tudi bilateralno povezali in pričeli partnerstvo z norveško organizacijo Helseutvalget.

DIC Legebitra | Slika | 1.1. Uvodno srečanje | ŠKUC | IMI | DIH | UKC | Gay and Lesbian Health Norway