Distribucija materialov na testirnih dogodkih

Tako v Celju kot na vseh ostalih testirnih dogodkih v regijskih središčih, so gostom na testiranju na voljo različni informativni materiali na temo preventive, varnejšega seksa in zmanjševanja tveganj. Tukaj se z njimi dosežejo predvsem starejši MSM ter osebe, ki živijo v ruralnih (oz. primestnih) okoljih.

DIC Legebitra | Slika | 3.4. Testiranje - regije

Testiranje na terenu v Celju

V Mladinskem centru Celje smo organizirali več testirnih dogodkov, ki spadajo v sklop testirnih dogodkov v skupnosti na terenu v izbranih regijskih središčih. Testiranja na terenu so pomembna, saj na njih zajamemo v testiranje na hiv in ostale SPO predvsem osebe, ki se drugače ne bi ali se le stežka odločijo za testiranje. V predhodni komunikaciji z gosti na testiranjih v regijskih središčih jih k temu vzpodbudi en od članov svetovalne ekipe, ki z njimi razreši njihove morebitne dileme glede testiranja, zaupnosti ter odgovori na ostala vprašanja, ki jih posameznik zastavi.

DIC Legebitra | Slika | 3.4. Testiranje - regije

Zaključek testiranja in vabilo k prevzemu rezultatov

Po opravljenih odvzemih je gost na testiranju končal s testiranjem v smislu odvzema vzorcev. Svetovalec na vhodu ga seznani s terminom prevzema rezultatov. Glede na dogovorjen termin s svetovalcem se bo uporabnik tisti dan oglasil na Testirni točki v skupnosti na Trubarjevi. V času med odvzemom vzorcev in prevzemom rezultatov imajo uporabniki čas za refleksijo svojega spolnega vedenja in morebitnih tveganj, povezanih z njim, zato je ob prevzemu rezultatov na voljo tako zdravnik kot svetovalec, ki lahko odgovorita na vsa nadaljnja uporabnikova vprašanja, predvsem pa na tista, povezana z rezultati testa.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo

Samoodvzem analnega brisa pri testiranju na gonorejo

V kolikor sta uporabnik in svetovalec na podlagi ocene tveganja presodila, da bi bilo potrebno tudi testiranje na analno gonorejo oz. gost na testiranju izrazi željo po testiranju na analno gonorejo, zdravstveni tehnik poda natančna navodila in uporabniku preda material za samoodvzem brisa. Uporabnik se nato umakne v stranišče, kjer v skladu s prejetimi navodili izvede samoodvzem. Uporabnik vzorec zapre v plastično ampulo, ki jo da v papirnato vrečko. Izroči jo zdravstvenemu tehniku ob izhodu, ta jo ustrezno šifrira. Analno gonorejo zaznamo pri vsakem 10. uporabniku, zato jih v skladu z njihovim vedenenjem vzpodbujamo k testiranju.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo

Odvzem oralnega brisa pri testiranju na gonorejo

V kolikor sta uporabnik in svetovalec na podlagi ocene tveganja presodila, da bi bilo potrebno tudi testiranje na oralno gonorejo oz. gost na testiranju izrazi željo po testiranju na oralno gonorejo, zdravstveni tehnik izvede odvzem oralnega brisa grla z vatirano palčko. Gre verjetno za najmanj neprijeten del odvzema, saj mora zdravstveni tehnik zadostno podrgniti po površini grla, da zagotovi odvzem ustreznega vzorca. Vzorec zapre v plastično ampulo in jo šifrira pred uporabnikom.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo

Odvzem krvi na testiranju v skupnosti

Po opravljenem svetovanju v sobo za svetovanje in odvzem svetovalec povabi zdravstvenega tehnika, usposobljenega za odvzem krvi na testiranju v skupnosti. Zdravstveni tehnik gostu na kratko razloži postopek odvzema krvi in kako se bo-le ta šifrirala za zagotavljanje anonimnosti testa. Nato opravi odvzem krvi v eno ampulo, ki jo šifrira z uporabnikovo šifro pred njim.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo

Pogovor s svetovalcem pred testiranjem

Po izpolnitvi formalnosti gost vstopi v sobo za svetovanje in odvzem. Svetovalcu izroči izpolnjene formularje. S svetovalcem se nato pogovori o svojih spolnih navadah oz. tveganjih, ki bi lahko morebiti doprinesla k prenosu hiva ali drugih SPO. Vprašalnik o spolnem vedenju, preteklih testiranjih in diagnozah izpolnita skupaj s svetovalcem. V tem času svetovalec razloži potek testa in odgovori na druga morebitna vprašanja, ki bi jih ima oseba, ki se testira. Pogovor s svetovalcem poteka v ločeni, posebej izolirani sobi ter je striktno zaupne narave, kar pomeni, da vse informacije, ki jih testiranec zaupa svetovalcu, ostanejo izključno med njima. Svetovalci so opravili posebno usposobljanje, se nenehno izobražujejo in so seveda zavezani k molčečnosti, zato lahko pogovor z njimi uporabniki testa resnično izkoristijo za to, da dobijo odgovore na vsa vprašanja, ki jih tarejo.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo

Čakalnica v Testirni točki na Trubarjevi

V čakalnem prostoru so na voljo informativne zloženke, letaki in knjige s preventivno vsebino, ki jih čakajoči prebirajo med čakanjem, ali si vzamejo kondome in lubrikante, ki so na voljo. Gostje lahko spijejo kavo, čaj ali v primeru lepega vremena počakajo na test na dvorišču. S tem se testiranje v skupnosti vzpostavlja kot bolj sproščen dogodek, saj je za uporabnike lahko tudi testiranje in ne le prejem rezultatov izjemno stresen dogodek. Prav tako testiranje postaja delno družaben dogodek, sploh med mladimi v skupnosti pa opažamo, da se “biti testiran” oz. “iti na test” vzpostavlja kot nekaj, kar je “kul”, zaželeno in pozitivno.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo