Dokumentacija projekta pri nosilcu projekta Odziv na hiv

V skladu z navodili nosilca programa SVRK hrani DIC Legebitra vso dokumentacijo projekta Odziv na hiv na posebnem mestu. Za lažjo pregledenost so posamezna četrtletna poročila označena v ločenih barvah. Za vsako četrtletje se poročajo stroški v projektu ter s tem povezane priloge in pojasnila. To so stroški osebja, zunanjih izvajalcev in opreme ter vloženega prostovoljnega dela – input. Ob tem pa se posebej poroča doseganje rezultatov znotraj posameznih dejavnosti. Ker je delo razdelejeno v delovne sklope, delovni sklopi pa v dejavnosti, rezultate opisujejo vrednosti kazalnikov, ki se ugotavljajo z različnimi dokazili.

DIC Legebitra | Slika | 1.6. Administracija

Načrt izvajanja projekta

V skladu z Načrtom izvajanja projekta (krajše NIP ali operativni načrt izvajanja) partnerji izvajajo 36 projektnih dejavnosti, razdeljenih v 6 delovnih sklopov. Upravljanje projekta za doseganje rezultatov vodi k uresničevanju učinkov projekta, projektno partnerstvo pa tako zasleduje uresničitev splošnega cilja projekta, to je zmanjšanje ali preprečitev prenosa hiva in specifičnega cilja projekta, to je lajšanje psihosocialnih stisk oseb, ki živijo s hivom.

DIC Legebitra | Slika | 1.6. Administracija