Ogled prostorov testirne točke v skupnosti na Trubarjevi

Predstavnika norveške partnerske organizacije sta si ogledala tudi način poteka testa z vidika obravnave uporabnika, ki jih na Norveškem imenujejo gosti. Torej sta dobila predstavo o poteku obravnave od prihoda in sprejema uporabnika do predaje oz. odvzema vzorcev, svetovanja, ter nato prevzema rezultatov. Primerjali so tudi vprašalnike, zraven vsebinskih razlik najbolj izstopajoča, da so na Norveškem v elektronski, pri nas pa v fizični obliki.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo | 6.7. Obisk Norvežanov | Gay and Lesbian Health Norway

Ogled poteka testiranja v testirni točki Trubarjeva (DIC Legebitra)

Predstavnika norveške partnerske organizacije sta v sklopu študijskega obiska obiskala tudi testirno točko na Trubarjevi v Ljubljani, ki jo je vzpostavila DIC Legebitra. Ogledala sta si materiale, vprašalnike in način poteka testa, saj je le-ta drugačen kot test, ki ga opravljajo na Norveškem (hitri test, pri nas pa klasični test z laboratorijsko analizo).

DIC Legebitra | Slika | 6.7. Obisk Norvežanov | Gay and Lesbian Health Norway