m

Priprava oddaje zaključene prijave projekta

Sodelavci pripravljajo prijavo na predvečer roka za oddajo. Oddajo je 15 predstavnikov in sodelavcev 6 organizacij pripravljalo 3 mesece. Vanjo je bilo vloženih več kot 500 ur dela. Koordinacija pisanja je potekala na Trubarjevi 76a, v skupnostnih prostorih Društva informacijski center Legebitra, posamezna poglavja pa so partenerji pripravljali na svojih lokacijah. Koordinacija pisanja vsebine, skupne z norveškim partnerjem, je potekala preko video konferenc na Skypu.

DIC Legebitra | Slika | 1.1. Uvodno srečanje | ŠKUC | IMI | DIH | UKC | Gay and Lesbian Health Norway

Oddaja prijave projekta

V pisarni DIC Legebitra je prav tako potekalo prevajanje 75 strani dolge prijave v angleščino, pri čemer smo partnerji k sodelovanju pritegnili več kot 20 prostvoljk in prostovoljcev, kar je že pred odobritvijo projekta potrdilo, da skupnost dojema prizadevanja za tovrstne projekte kot pomembna in potrebna. 

Zajetno dokumentacijo smo, kljub temu, da je bila dokončana dan pred rokom, oddali eno uro pred rokom.

DIC Legebitra | Slika | 1.1. Uvodno srečanje | ŠKUC | IMI | DIH | UKC | Gay and Lesbian Health Norway

Pripravljanje razpisne dokumentacije

Januarja in februarja 2014 smo na Društvu informacijski center Legebitra skupaj s partnerji Društvom DIH – Enakopravni pod mavrico, Društvom ŠKUC, Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo MF UL in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana intenzivno delali na pripravi dokumentacije za prijavo projekta, v katerem smo se tekom priprave dokumentacije tudi bilateralno povezali in pričeli partnerstvo z norveško organizacijo Helseutvalget.

DIC Legebitra | Slika | 1.1. Uvodno srečanje | ŠKUC | IMI | DIH | UKC | Gay and Lesbian Health Norway