Nadaljevanje testiranja v skupnosti in ostalih aktivnosti projekta Odziv na hiv

Tudi po izteku projekta Odziv na hiv v okviru Norveškega finančnega mehanizma dne 31. 8. 2016 se program testiranja na hiv v skupnosti s 1. 9. 2016 v Sloveniji nadaljuje. Na včerajšnji zaključni novinarski konferenci je Miha Lobnik iz DIC Legebitra, ki je nosilec projekta, predstavil dosežene rezultate in se zahvalil Ministrstvu za zdravje, ki je omogočilo sredstva, s katerimi se lahko testiranje na hiv in druge spolno prenosljive bolezni kljub zaključku projekta do konca leta še naprej izvaja v prostorih Legebitre, klubih ter regijskih središčih. Dr. Janez Tomažič iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana pa je predstavil podatek, da je letos do sedaj že 50 novo odkritih oseb, ki živijo s hivom.

DIC Legebitra | Slika | 2.1. Obveščanje javnosti | UKC

Predstavitev informacijske kampanje KAJiščeš.si

At press conference (from left) Bojan Cigan co-author of booklet Kemseks, Mitja Ćosić, editor of booklets testing and the risk of sexual transmission of hiv, you learned that you have hiv, Whats next? and PEP, Lovro Centrih head of information campaigns and WP 2 and Miha Lobnik, project manager, presenting results and materials of preventive information campaign.

DIC Legebitra | ŠKUC | Video | 2.1. Obveščanje javnosti | 2.2. Preventivna kampanja | DIH

Druženje ob zaključku projekta

Projektni partnerji, deležniki, skupnostni strokovnjaki, projektni sodelavci, strokovnjaki s področja medicine in zdravstvene nege ter posamezniki zainteresirane javnosti so se ob zaključku projekta zbrali na prijetnem druženju na vrtu Legebitrine testirne točke. Izrazili so pomembnost projekta in njegovih uspehov, zavezali pa so se k aktivnim prizadevanjem, da se bodo projektne dejavnosti nadaljevale po zaključku projekta.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | 2.1. Obveščanje javnosti | IMI | DIH | UKC | Gay and Lesbian Health Norway

Medijski odziv na začetno novinarsko konferenco

Medijsko zanimanje za začetno novinarsko konferenco projekta Odziv na hiv je bilo izjemno, saj je o projektu poročala večina nacionalnih medijev (STA, RTV MMC, Dnevnik, Delo, Svet24, objavljeni so bili prispevki v TV Poročilih in Dnevniku ter prispevki na Radiu SLO1), kar dokazuje, da tematika, prav tako pa pristop projekta do nje, zbujata veliko zanimanje javnosti. S tem je bilo ustrezno promovirano projektno partnerstvo, pričetek projekta in njegova vsebina, prav tako pa tudi vir financiranja, Norveški finančni mehanizem ter nosilec NFM v Sloveniji, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | 2.1. Obveščanje javnosti | IMI | DIH | UKC

Začetna novinarska konferenca projekta Odziv na hiv

Na novinarski konferenci partnerji, ki sodelujejo pri projektu Odziv na hiv, predstavljajo namen in cilje projekta »Partnerstvo za razvoj preventive in testiranja na hiv v skupnosti med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM)«. Miha Lobnik iz DIC Legebitra, ki vodi projekt, je tako predstavil šest sklopov, ki sestavljajo projekt, ob tem pa izpostavil, da je namen projekta vzpostavitev in izvajanje novih celovitih programov promocije varne spolnosti in testiranja na hiv v skupnosti izven zdravstvenih institucij ter večja usposobljenost strokovnjakov za delo z ranljivimi skupinami. S tem se bo realiziral glavni cilj projekta, to je zmanjšanje ali preprečitev prenosa virusa hiv in lajšanje psihosocialnih stisk oseb, ki živijo s hivom. »Ker gre za diagnozo, ki je doživljenjska, ta še vedno s seboj nosi veliko stigme in diskriminacije, zato je nadaljnje delo na tem področju ključnega pomena«, je zaključil.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | 2.1. Obveščanje javnosti | IMI | DIH | UKC

Govor prof. dr. Miroslava Petrovca, predstojnika IMI MF UL, na začetni novinarski konferenci

Na novinarski konferenci je spregovoril tudi prof. dr. Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Povedal je, da je projekt plod vsaj triletnega sodelovanja. “Pohvaliti moram nevladne organizacije, ki so s projektom Odziv na hiv stimulirale ostale uradne organizacije, ki se sicer s tem tudi ukvarjamo. Poudaril bi predvsem, da je ta sestava partnerjev najprimernejša, na eni strani nevladne organizacije, ki imajo zanesljivo zelo dober dostop in pristop do populacije, ki jo to zadeva, na drugi strani mikrobiologi, ki moramo zagotoviti cenovno dostopno in strokovno testiranje. In najpomembnejša stvar je, da gre za povezavo nevladnega strokovnega delovanja s kliniko in postavlja to sodelovanje na novo raven. Cilj je, da se po tem projektu vzpostavi nova strategija, nek nov pristop, ki bo urejen in finančno ovrednoten in bo imel kot podlago možnost dostopa do testiranja.” Ni pomembno samo testiranje za hiv ampak tudi za druge SPO, ki imajo ravno tako veliko breme, finančno breme. “Sredstva projekta niso tako velika, sem pa prepričan, da bodo več kot upravičena za vse, kar se bo v tem projektu znašlo,” je še dodal Petrovec.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | 2.1. Obveščanje javnosti | IMI | DIH | UKC

Izvajanje dejavnosti za informiranje javnosti o projektu in NFM

Informiranje in obveščanje o projektu in NFM zagotavlja splošni javnosti predvsem informacije o poteku projekta, njegovih dejavnostih in rezultatih, promovira dobre prakse z namenom njihove multiplikacije, tematizira področje dela na projektu in obvešča javnosti o obstoju, ciljih, bilateralnem sodelovanj, krepitvi sodelovanja med Norveško in Slovenijo in vplivih izvajanja programa Norveškega finančnega mehanizma.

 

DIC Legebitra | Slika | 2.1. Obveščanje javnosti