Legebitra gosti mednarodno konferenco projekta Euro HIV EDAT

DIC Legebitra | Slika

Nadaljevanje testiranja v skupnosti in ostalih aktivnosti projekta Odziv na hiv

Tudi po izteku projekta Odziv na hiv v okviru Norveškega finančnega mehanizma dne 31. 8. 2016 se program testiranja na hiv v skupnosti s 1. 9. 2016 v Sloveniji nadaljuje. Na včerajšnji zaključni novinarski konferenci je Miha Lobnik iz DIC Legebitra, ki je nosilec projekta, predstavil dosežene rezultate in se zahvalil Ministrstvu za zdravje, ki je omogočilo sredstva, s katerimi se lahko testiranje na hiv in druge spolno prenosljive bolezni kljub zaključku projekta do konca leta še naprej izvaja v prostorih Legebitre, klubih ter regijskih središčih. Dr. Janez Tomažič iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana pa je predstavil podatek, da je letos do sedaj že 50 novo odkritih oseb, ki živijo s hivom.

DIC Legebitra | Slika | 2.1. Obveščanje javnosti | UKC

Predstavitev informacijske kampanje KAJiščeš.si

At press conference (from left) Bojan Cigan co-author of booklet Kemseks, Mitja Ćosić, editor of booklets testing and the risk of sexual transmission of hiv, you learned that you have hiv, Whats next? and PEP, Lovro Centrih head of information campaigns and WP 2 and Miha Lobnik, project manager, presenting results and materials of preventive information campaign.

DIC Legebitra | ŠKUC | Video | 2.1. Obveščanje javnosti | 2.2. Preventivna kampanja | DIH

Druženje ob zaključku projekta

Projektni partnerji, deležniki, skupnostni strokovnjaki, projektni sodelavci, strokovnjaki s področja medicine in zdravstvene nege ter posamezniki zainteresirane javnosti so se ob zaključku projekta zbrali na prijetnem druženju na vrtu Legebitrine testirne točke. Izrazili so pomembnost projekta in njegovih uspehov, zavezali pa so se k aktivnim prizadevanjem, da se bodo projektne dejavnosti nadaljevale po zaključku projekta.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | 2.1. Obveščanje javnosti | IMI | DIH | UKC | Gay and Lesbian Health Norway

Izobraževanje za študentke in študente zdravstvene nege

Za študentke in študente zdravstvene nege smo pripravili strokovno izobraževanje, na katerem smo predstavili delovanje na področju hiva med MSM zadnji dve leti v Sloveniji. Podrobneje smo predstavili projekt Odziv na hiv, celostno informacijsko kampanjo, programe podpore in svetovanja za osebe, ki živijo s hivom ter izvedli izobraževalno delavnico “Jezik kot orodje za zmanjševanje stigme do oseb, ki živijo s hivom”. Predstavili smo tudi specifike “skupine” moških, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM).

DIC Legebitra | Slika | 6.5. Izobraževanje zdr. delavcev

Izobraževanje za specializante in specializantke medicine

Za specializantke in specializante medicine smo pripravili strokovno izobraževanje, na katerem smo predstavili delovanje na področju hiva med MSM zadnji dve leti v Sloveniji. Podrobneje smo predstavili projekt Odziv na hiv, celostno informacijsko kampanjo, programe podpore in svetovanja za osebe, ki živijo s hivom ter izvedli izobraževalno delavnico “Jezik kot orodje za zmanjševanje stigme do oseb, ki živijo s hivom”.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | 6.5. Izobraževanje zdr. delavcev

Predavanja za študente medicine

V sklopu projekta smo poglobili tudi sodelovanje z Medicinsko fakulteto. Za študente medicine smo pripravili specializirano predavanje, na katerem smo jim podrobno predstavili projekt Odziv na hiv. Prav tako je tekla debata o pomenu jezika kot sredstva za zmanjševanje stigme oseb, ki živijo s hiv.

DIC Legebitra | Slika | 6.5. Izobraževanje zdr. delavcev

Sestanek projektnega odbora

Na enem od zadnjih sestankov projektnega odbora so se partnerji dogovorili predvsem o načinu in dinamiki dokončanja kazalnikov in rezultatov projekta.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | 1.2. Projektni odbor | IMI | DIH | UKC