Zaključek testiranja in vabilo k prevzemu rezultatov

Po opravljenih odvzemih je gost na testiranju končal s testiranjem v smislu odvzema vzorcev. Svetovalec na vhodu ga seznani s terminom prevzema rezultatov. Glede na dogovorjen termin s svetovalcem se bo uporabnik tisti dan oglasil na Testirni točki v skupnosti na Trubarjevi. V času med odvzemom vzorcev in prevzemom rezultatov imajo uporabniki čas za refleksijo svojega spolnega vedenja in morebitnih tveganj, povezanih z njim, zato je ob prevzemu rezultatov na voljo tako zdravnik kot svetovalec, ki lahko odgovorita na vsa nadaljnja uporabnikova vprašanja, predvsem pa na tista, povezana z rezultati testa.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo

Samoodvzem analnega brisa pri testiranju na gonorejo

V kolikor sta uporabnik in svetovalec na podlagi ocene tveganja presodila, da bi bilo potrebno tudi testiranje na analno gonorejo oz. gost na testiranju izrazi željo po testiranju na analno gonorejo, zdravstveni tehnik poda natančna navodila in uporabniku preda material za samoodvzem brisa. Uporabnik se nato umakne v stranišče, kjer v skladu s prejetimi navodili izvede samoodvzem. Uporabnik vzorec zapre v plastično ampulo, ki jo da v papirnato vrečko. Izroči jo zdravstvenemu tehniku ob izhodu, ta jo ustrezno šifrira. Analno gonorejo zaznamo pri vsakem 10. uporabniku, zato jih v skladu z njihovim vedenenjem vzpodbujamo k testiranju.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo

Odvzem oralnega brisa pri testiranju na gonorejo

V kolikor sta uporabnik in svetovalec na podlagi ocene tveganja presodila, da bi bilo potrebno tudi testiranje na oralno gonorejo oz. gost na testiranju izrazi željo po testiranju na oralno gonorejo, zdravstveni tehnik izvede odvzem oralnega brisa grla z vatirano palčko. Gre verjetno za najmanj neprijeten del odvzema, saj mora zdravstveni tehnik zadostno podrgniti po površini grla, da zagotovi odvzem ustreznega vzorca. Vzorec zapre v plastično ampulo in jo šifrira pred uporabnikom.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo

Odvzem krvi na testiranju v skupnosti

Po opravljenem svetovanju v sobo za svetovanje in odvzem svetovalec povabi zdravstvenega tehnika, usposobljenega za odvzem krvi na testiranju v skupnosti. Zdravstveni tehnik gostu na kratko razloži postopek odvzema krvi in kako se bo-le ta šifrirala za zagotavljanje anonimnosti testa. Nato opravi odvzem krvi v eno ampulo, ki jo šifrira z uporabnikovo šifro pred njim.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo

Pogovor s svetovalcem pred testiranjem

Po izpolnitvi formalnosti gost vstopi v sobo za svetovanje in odvzem. Svetovalcu izroči izpolnjene formularje. S svetovalcem se nato pogovori o svojih spolnih navadah oz. tveganjih, ki bi lahko morebiti doprinesla k prenosu hiva ali drugih SPO. Vprašalnik o spolnem vedenju, preteklih testiranjih in diagnozah izpolnita skupaj s svetovalcem. V tem času svetovalec razloži potek testa in odgovori na druga morebitna vprašanja, ki bi jih ima oseba, ki se testira. Pogovor s svetovalcem poteka v ločeni, posebej izolirani sobi ter je striktno zaupne narave, kar pomeni, da vse informacije, ki jih testiranec zaupa svetovalcu, ostanejo izključno med njima. Svetovalci so opravili posebno usposobljanje, se nenehno izobražujejo in so seveda zavezani k molčečnosti, zato lahko pogovor z njimi uporabniki testa resnično izkoristijo za to, da dobijo odgovore na vsa vprašanja, ki jih tarejo.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo

Čakalnica v Testirni točki na Trubarjevi

V čakalnem prostoru so na voljo informativne zloženke, letaki in knjige s preventivno vsebino, ki jih čakajoči prebirajo med čakanjem, ali si vzamejo kondome in lubrikante, ki so na voljo. Gostje lahko spijejo kavo, čaj ali v primeru lepega vremena počakajo na test na dvorišču. S tem se testiranje v skupnosti vzpostavlja kot bolj sproščen dogodek, saj je za uporabnike lahko tudi testiranje in ne le prejem rezultatov izjemno stresen dogodek. Prav tako testiranje postaja delno družaben dogodek, sploh med mladimi v skupnosti pa opažamo, da se “biti testiran” oz. “iti na test” vzpostavlja kot nekaj, kar je “kul”, zaželeno in pozitivno.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo

Izpolnjevanje vprašalnikov pred testiranjem v skupnosti

Gost testiranja se lahko po sprejemu z vprašalniki umakne v poseben prostor, ki je opremljen z mizami, stoli in družabnim kotičkom s kavčem in fotelji. Tam lahko v miru izpolni vprašalnik, medtem ko počaka na testiranje.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo

Sprejem na testiranje v skupnosti na Testirni točki na Trubarjevi

Gost testiranja vstopi v prostore, namenjene izvedbi testiranja na hiv in ostale SPO. Tam ga sprejme usposobljen svetovalec, ki mu na kratko razloži potek postopkov ob testiranju ter mu izroči potrebne obrazce, ki jih mora izpolniti in podpisati pred pričetkom samega testiranja.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo

Prihod na testiranje v skupnosti na Testirno točko na Trubarjevi

Gost na testu v skupnosti ob prihodu pozvoni na zunanji zvonec Testirne točke na Trubarjevi, v kolikor vrata na dvorišče niso že odprta. Svetovalec ga spusti na dvorišče, kjer je vhod v prostore, kjer se opravlja testiranje. Testiranje v skupnostni testirni točki na Trubarjevi v Legebitri poteka vsak ponedeljek, med 17. in 20. uro ter vsako prvo soboto v mesecu, med 12. in 15. uro.

DIC Legebitra | Slika | 3.2. Testiranje - društvo