Zakaj potrebujemo Odziv na hiv?

Projekt je potreben, ker so pri nas novo odkriti primeri hiva v večini pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM). Njihovo število narašča, kar je lahko posledica več primerov prenosov hiva ali/in večje pretestiranosti populacije. Hkrati potrebujemo celosten vrstniški sistem za lajšanje psihosocialnih stisk oseb, ki že živijo s hivom ali so pravkar prejele diagnozo. Poleg tega je med zdravstvenimi delavci premalo specifičnih znanj o hivu in potrebah MSM populacije.

Ciljne skupine

Osrednjo ciljno skupino tvorijo vsi, ki imajo spolne odnose tudi ali izključno z moškimi, ali za njih predvidevamo, da jih bodo imeli. Torej s stališča identifikacije so MSM (moški, ki imajo spolne odnose z moškimi) tako geji, homoseksualci, biseksualci ali pa »heteroseksualci«, ki imajo v nasprotju z družbeno identiteto spolne odnose tudi z moškimi. Pripadniki ciljne skupine živijo v mestih in na podeželju in so različnih socialno-ekonomskih ozadji. Posebna podskupina so mladi in mladostniki, ki so na začetku ali tik pred začetkom spolnih odnosov. V projektu posebno pozornost posvečamo starejšim moškim. Mnogi živijo v heteroseksualnih razmerjih ali so samski in imajo občasne spolne stike s partnerji istega spola.
Posebni ciljni skupini sta medicinsko osebje na vseh treh ravneh zdravstvenega sistema in ostali strokovni delavci, ki delajo na področju javnega zdravja. Oboji se srečujejo z MSM in osebami s hivom, zato želimo povečati njihovo usposobljenost in znanja za delo z njimi.

Cilji projekta

Splošni cilj projekta Odziv na hiv, ki je hkrati učinek Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, je zmanjšanje oziroma preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom (v primeru projekta je to hiv in ostale spolno prenosljive okužbe – SPO).
Specifični cilj projekta, katerega opredelitev je omogočal Program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in je njegov dodaten učinek, je lajšanje psihosocialnih stisk že in novo okuženih s hiv. Projekt tako v program dodaja lasten učinek, ki se povezuje tudi s pod-področjem Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja.

Informacijska in terenska preventiva ter testiranje

Projekt bo v preventivnem smislu vključeval informacijsko kampanjo, ki bo ciljne skupine nagovarjala prek brošur, letakov, spletnega portala, družabnih omrežij in ostalih kanalov. Kampanja zajema izdelavo dokumentarnega filma, informativnih videov, dveh knjig in revije. Na terenu smo identificirali mesta druženja, kjer je preventivo najbolj smiselno izvajati in s tem zajeli čim večji del ciljne skupine. Za odkrivanje hiva in SPO izvajamo anonimna, zaupna in brezplačna testiranja izven zdravstvenih ustanov.

Svetovanje in podpora

Preventivni cilji so tudi povečati število testiranj na hiv in druge SPO, psihosocialna podpora osebam, ki živijo s hiv in je v prvem letu po diagnozi največjega pomena ter stalna dostopnost do svetovanja. Aktivirane so skupine za podporo hiv pozitivnim in njihovim partnerjem. Projekt predstavlja most med uporabniki in zdravstvenimi organizacijami, ki že sedaj izvajajo zdravljenja oseb, ki živijo s hiv.