Izobraževanje za študentke in študente zdravstvene nege

Za študentke in študente zdravstvene nege smo pripravili strokovno izobraževanje, na katerem smo predstavili delovanje na področju hiva med MSM zadnji dve leti v Sloveniji. Podrobneje smo predstavili projekt Odziv na hiv, celostno informacijsko kampanjo, programe podpore in svetovanja za osebe, ki živijo s hivom ter izvedli izobraževalno delavnico “Jezik kot orodje za zmanjševanje stigme do oseb, ki živijo s hivom”. Predstavili smo tudi specifike “skupine” moških, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM).

DIC Legebitra | Slika | 6.5. Izobraževanje zdr. delavcev

Izobraževanje za specializante in specializantke medicine

Za specializantke in specializante medicine smo pripravili strokovno izobraževanje, na katerem smo predstavili delovanje na področju hiva med MSM zadnji dve leti v Sloveniji. Podrobneje smo predstavili projekt Odziv na hiv, celostno informacijsko kampanjo, programe podpore in svetovanja za osebe, ki živijo s hivom ter izvedli izobraževalno delavnico “Jezik kot orodje za zmanjševanje stigme do oseb, ki živijo s hivom”.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | 6.5. Izobraževanje zdr. delavcev

Predavanja za študente medicine

V sklopu projekta smo poglobili tudi sodelovanje z Medicinsko fakulteto. Za študente medicine smo pripravili specializirano predavanje, na katerem smo jim podrobno predstavili projekt Odziv na hiv. Prav tako je tekla debata o pomenu jezika kot sredstva za zmanjševanje stigme oseb, ki živijo s hiv.

DIC Legebitra | Slika | 6.5. Izobraževanje zdr. delavcev

Predavanje Rolfa M. Angeltvedta na strokovnem posvetu

Predstavnik Norveškega inštituta za zdravje LGBT-oseb Rolf M. Angeltvedt je na strokovnem posvetu”Preseganje stigme in predsodkov na vseh ravneh zdravstvene obravnave MSM in oseb s hivom” ter “Smernice za novo strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s hiv” predstavil delo norveške organizacije Gay and Lesbian Health Norway, ki je bila ustanovljena 1983. Norveške LGBT organizacije uporabljajo holistični pristop, ki vključuje preventivo in ozaveščanje o hiv, alkoholu, drogah, duševnem zdravju in ostalih dejavnikih. Izvajajo osebno svetovanje in imajo podporne skupine ter anonimna testiranja za hiv in SPO. Financirajo se iz državnega in mestnega občinskega proračuna. Imajo 12 zaposlenih in 80 prostovoljcev. V svoji predstavitvi je poudaril, da je potrebno spodbuditi MSM, da se razkrijejo, da so iskreni glede svoje spolne usmerjenosti, svoje identitete in hiv diagnoze. Dotaknil pa se je tudi problematike ponotranjene homofobije in internalizacije stigme.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | IMI | 6.5. Izobraževanje zdr. delavcev | DIH | UKC | Gay and Lesbian Health Norway

Predavanje Mihe Lobnika na strokovnem posvetu

Miha Lobnik iz Društva informacijski center Legebitra podaja informacije iz Centra za prostovoljno testiranje v skupnosti ter o mednarodnem projektu HIV COBATEST na strokovnem posvetu”Preseganje stigme in predsodkov na vseh ravneh zdravstvene obravnave MSM in oseb s hivom” ter “Smernice za novo strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s hiv”. V Sloveniji zadnjih pet let poteka pilotni projekt o brezplačnem testiranju na HIV in svetovanju v skupnosti (izven zdravstvenih ustanov). Postopoma so se dodajala tudi testiranja na SPO, kar se je pokazalo kot zelo uspešno. Število opravljenih testov se iz leta v leto povečuje, na letni ravni ga uporabi okrog 500 različnih uporabnikov. DIC Legebitra v obdobju 2014-2017 sodeluje v novem projektu testiranja v skupnosti EURO HIV EDAT.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | IMI | 6.5. Izobraževanje zdr. delavcev | DIH | UKC | Gay and Lesbian Health Norway

Strokovni posvet “Preseganje stigme in predsodkov na vseh ravneh zdravstvene obravnave MSM in oseb s hivom” ter “Smernice za novo strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s hiv”

Na strokovnem posvetu zbrani slušatelji iz različnih nivojev medicinske stroke, so na srečanju v prostorih Infekcijske klinike UKC Ljubljana prisluhnili več kot 20 predavateljem, strokovnjakom in aktivistom iz nevladnih organizacij, ki so obravnavali vprašanja preseganja stigme in predsodkov na vseh ravneh zdravstvene obravnave MSM (moški, ki imajo spolne odnose z moškimi) in oseb, ki živijo s hivom. V popoldanskem delu so se vključili v razpravo s člani Komisije za aids, ki je bila naslovljena »Izzivi preprečevanja in obvladovanja okužbe s hiv do leta 2021« ter debatirali o predlogih za oblikovanje nove Strategije.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | IMI | 6.5. Izobraževanje zdr. delavcev | DIH | UKC | Gay and Lesbian Health Norway