NoviceObvestila

Projekt ODZIV NA HIV

By 14. aprila 2015 No Comments

SPOROČILO ZA MEDIJE

Projekt ODZIV NA HIV

Ljubljana, 8. april 2015

Na današnji novinarski konferenci so partnerji, ki sodelujejo pri projektu ODZIV NA HIV predstavili namen in cilje projekta »Partnerstvo za razvoj preventive in testiranja na HIV v skupnosti med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM)«. Glavni cilj projekta je zmanjšanje ali preprečitev prenosa virusa HIV in lajšanje psihosocialnih stisk oseb, ki živijo s HIV-om.

Miha Lobnik iz DIC Legebitra, ki vodi in koordinira projekt, je predstavil šest sklopov, ki sestavljajo projekt. Prvi sklop predstavlja upravljanje in koordinacijo projekta, drugi sklop pa obsega informiranje in obveščanje splošne javnosti o projektu ter komunikacijsko kampanjo s preventivnimi sporočili. Poleg tega je ODZIV NA HIV razdeljen na štiri vsebinske sklope, ki zajemajo:

  • izvajanje testiranja na HIV in druge spolno prenosljive okužbe (SPO) izven zdravstvenih institucij za MSM,
  • koncipiranje in vzpostavitev sistema HIV/aids/SPO preventivnega dela na terenu,
  • koncipiranje in vzpostavitev celostnega sistema podpore in svetovanja za MSM ter
  • raziskovanje in izobraževanje, ki zagotavljata strokovnost projekta (tudi izobraževanje zdravstvenih delavcev, strokovnih posveti, seminarji …).

Miha Lobnik je izpostavil: »Namen projekta je vzpostavitev in izvajanje novih celovitih programov  promocije varne spolnosti in testiranja na HIV v skupnosti izven zdravstvenih institucij ter večja usposobljenost strokovnjakov za delo z ranljivimi skupinami. S tem bomo realizirali glavni cilj projekta, to je zmanjšanje ali preprečitev prenosa virusa HIV in lajšanje psihosocialnih stisk oseb, ki živijo s HIV-om. Tukaj gre za diagnozo, ki je doživljenjska in še vedno s seboj nosi veliko stigme in diskriminacije.«

Projekt bo v preventivnem smislu vključeval informiranje ciljnih skupin prek brošur, letakov, spletne strani www.odzivnahiv.si, družbenih omrežjih, različnih aplikacij, zajema izdelavo dokumentarnega filma, informativnih videov, dveh knjig in revije. Na terenu bodo identificirana mesta druženja, kjer je preventivo najbolj smiselno izvajati, da bo zajela čim večji del ciljne skupine. Z vidika odkrivanja HIV so predvidena anonimna, zaupna in brezplačna testiranja za HIV in SPO izven zdravstvenih ustanov. Preventivni cilji so tudi povečati število testiranj na HIV in druge SPO, psihosocialna podpora osebam, ki živijo s HIV in je v prvem letu po diagnozi največjega pomena ter stalna dostopnost do svetovanja. Aktivirane bodo skupine za podporo HIV pozitivnih in njihovim partnerjem. Projekt ODZIV NA HIV predstavlja most med uporabniki in zdravstvenimi organizacijami, ki že sedaj izvajajo zdravljenja oseb ki živijo s HIV.

Prof. dr. Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani je povedal, da je ta projekt plod vsaj triletnega sodelovanja. »Pohvaliti moram nevladne organizacije, ki so s projektom ODZIV NA HIV malo bolj stimulirale ostale uradne organizacije, ki se sicer s tem tudi ukvarjamo. Poudaril bi predvsem to, da je takšna sestava partnerjev najbolj primerna, na eni strani nevladne organizacije, ki imajo zanesljivo zelo dober dostop in pristop do populacije, ki jo to zadeva, na drugi strani pa mikrobiologi, ki lahko in moramo zagotoviti cenovno dostopno in strokovno testiranje. In najpomembnejša stvar je to, da gre za povezavo nevladnega strokovnega delovanja s kliniko in postavlja to sodelovanje na novo raven. Cilj je, da se po tem projektu vzpostavi nova strategija, nek nov pristop, ki bo urejen in finančno ovrednoten in bo imel kot podlago možnost dostopa do testiranja. Ni pomembno samo testiranje za HIV ampak tudi za druge SPO, ki imajo ravno tako veliko breme, finančno breme. Sredstva projekta niso tako velika, sem pa prepričan, da bodo več kot upravičena za vse, kar se bo v tem projektu znašlo.«

Prof. dr. Janez Tomažič iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana pa je izpostavil ogromen korak, ki so ga naredile nevladne organizacije, ko so testiranje za HIV pripeljale izven zdravstvenih ustanov in tudi izven Ljubljane. Kot skupni cilj je predstavil odkrivanje čim več oseb s HIV in intenzivno delati na preventivi, da ne prihaja do novih prenosov virusa HIV. Do prenosa pride zaradi nepoznavanje HIV kot takega, in seveda če nekdo ve, da HIV ima, je prenos veliko manjši. In tudi vedenje, da oseba živi s HIV-om vpliva na zvest in vrednote posameznika, da virusa nevede ne širi. Pohvalil je nevladne organizacije, ki so pripeljale norveški projekt v Slovenijo in je nadgradnja njihovega dosedanjega dela, ki ni majhno. Oskrba posameznikov, ki v Sloveniji živijo s HIV/AIDS je na evropski ravni.

Mag. Miran Šolinc, predsednik Društva ŠKUC – sekcija Magnus je dejal: »Projekt in novo partnerstvo je prišlo ravno ob pravem času, ko prehajamo od prostovoljstva in aktivizma k profesionalizaciji našega dela in zato predstavlja dodano vrednost in doprinos vsem našim dosedanjim naporom na področju preprečevanja HIV. Škuceva sekcija Magnus letos obeležuje 30 let organizirane HIV preventive. Leta 1985 so naši prvi aktivisti in prostovoljci delili svojim članom prvi letak s prvimi preventivnimi sporočili ter promovirali uporabo kondoma kot učinkovito zaščito pred okužbo. Projekt ODZIV NA HIV ima danes domišljen koncept kombiniranih aktivnosti vseh partnerjev na vseh ravneh preventive z namenom višjega učinka na preprečevanje novih okužb in hitrejšega odkrivanja nepoznanih okužb ter vlaganja v znanje in razvijanje kompetenc vseh deležnikov. Ob tem bomo poskrbeli tudi za zmanjševanje stigme in diskriminacije oseb s HIV-om.«
Mag. Petra Thaler iz Društva DIH – Enakopravni pod mavrico je povedala, da že od leta 2005 izvajajo program Pamet v roke, kondom na glavo!, ki je namenjen MSM. »Sodelovanje pri projektu ODZIV NA HIV za nas pomeni dopolnitev k našim obstoječim aktivnostim, hkrati pa možnost integracije inovativnih pristopov in dobrih praks iz tujine. Omogočeno nam je bolj fokusirano vzporedno izvajanje aktivnosti, ki so namenjene osveščanju in preventivnemu obnašanju ciljne populacije. S svojimi izkušnjami bomo najbolj dejavni na področju izvajanja in koordiniranja aktivnosti na terenu. Delo na terenu je zelo pomembna, predvsem pa je zelo učinkovita dejavnost preventive HIV in spolno prenosljivih okužb (SPO). Z inovativnimi intervencijami na terenu bo vzpostavljena premišljena promocija uporabe kondoma, ki je najučinkovitejše sredstva za preprečevanje širjenja okužbe s HIV ter drugimi spolno prenosljivimi okužbami (SPO).«

ODZIV NA HIV je v začetni fazi, predvidoma se bo končal aprila 2016.

Projekt ODZIV NA HIV je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. Nosilec projekta je Društvo informacijski center Legebitra, partnerji v projektu pa so: Društvo ŠKUC – sekcija Magnus, Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in Helseutvalget for bedre homohelse.