Učinki projekta, ki so hkrati rezultati Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, so trije, in sicer:

1.) Vzpostavitev in izvajanje novih celovitih programov in storitev za preprečevanje bolezni, povezanih z življenskim slogom, konkretno sistema promocije varnejše spolnosti in testiranja na hiv v skupnosti (izven zdravstvenih institucij), za različne skupine uporabnikov.

 • Kazalniki učinka v obliki izvedenih dejavnosti (ciljna vrednost/dosežena vrednost):
  • Izvedba preventivne kampanje in informiranja o zdravi spolnosti (1/0), – kampanja je v teku
  • Vzpostavljen sistem testiranja na hiv/SPO in svetovanja v skupnosti za MSM (1/1),
  • Vzpostavljen sistem hiv/SPO preventive na terenu (1/1)
2.) Večja usposobljenost strokovnjakov za delo z ranljivimi skupinami na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom (hiv in ostale SPO).

 • Kazalniki učinka v obliki izvedenih dejavnosti (ciljna vrednost/trenutno št. usposobljenih strokovnjakov):
  • Dejavnosti za usposabljanje strokovnjakov in skupnostnih delavcev (200/182)
   • Dejavnost 3.1 (ciljna vrednost 6 oseb / dosežena vrednost: 6)
   • Dejavnost 4.2 (ciljna vrednost 25 oseb / dosežena vrednost: 26)
   • Dejavnost 5.2 (ciljna vrednost 5 oseb / dosežena vrednost: 5)
   • Dejavnost 5.4 (ciljna vrednost 4 oseb / dosežena vrednost: 4)
   • Dejavnost 6.4 (ciljna vrednost 60 oseb / dosežena vrednost: 26) – dejavnost je v teku
   • Dejavnost 6.5 (ciljna vrednost 100 oseb / dosežena vrednost: 115)
3.) Vzpostavitev in izvajanje programov za lajšanje psihosocialnih stisk že in novo okuženih s HIV.

 • Kazalniki učinka v obliki izvedenih dejavnosti (ciljna vrednost/dosežena vrednost):
  • Sistem svetovanja novoodkritim s hiv: Buddy program (1/1)
  • Vrstniška skupina: Plushivisti (1/1)
  • Mešana skupina: Četrtkovi dialogi (1/1)