Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 (Sklop A) je podelil nepovratna sredstva za sofinanciranje projektov v okviru naslednjih področij oziroma pod-področij:

Področje Pobude za javno zdravje

 • Pod-področje Zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov
 • Pod-področje Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom
 • Pod-področje Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja

Področje Enakost spolov

 • Pod-področje Odločanje na gospodarskem področju
 • Pod-področje Odločanje na političnem področju
 • Pod-področje Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Projekt Odziv na hiv smo partnerji idejno zasnovali, razvili, spisali in prijavili v program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 (Sklop A), v področje Pobude za javno zdravje, v pod-področje Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Omenjeno pod-področje podrobneje opredeljuje 9 prednostnih vrst dejavnosti, med katerimi je tudi Priprava celovite kampanje za promocijo varne spolnosti in testiranja za okužbo s hiv/aids med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Ta dejavnost že v svojem poimenovanju opredeljuje realno potrebo po celovitem projektu, katerega cilj je preprečevanje širjenja hiva med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Učinki projekta in dejavnosti, s katerimi učinke dosegamo

Učinki projekta, ki so hkrati rezultati Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, so trije, in sicer:

1.) Vzpostavitev in izvajanje novih celovitih programov in storitev za preprečevanje bolezni, povezanih z življenskim slogom, konkretno sistema promocije varnejše spolnosti in testiranja na hiv v skupnosti (izven zdravstvenih institucij), za različne skupine uporabnikov.

Kazalniki učinka v obliki izvedenih dejavnosti in ciljna vrednost:

 • Izvedba preventivne kampanje in informiranja o zdravi spolnosti (1),
 • Vzpostavljen sistem testiranja na hiv/SPO in svetovanja v skupnosti za MSM (1),
 • Vzpostavljen sistem hiv/SPO preventive na terenu (1)

2.) Večja usposobljenost strokovnjakov za delo z ranljivimi skupinami na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom (hiv in ostale SPO).

Kazalniki učinka v obliki izvedenih dejavnosti in ciljna vrednost:

 • Dejavnosti za usposabljanje strokovnjakov in skupnostnih delavcev (200)

3.) Vzpostavitev in izvajanje programov za lajšanje psihosocialnih stisk že in novo okuženih s HIV.

Kazalniki učinka v obliki izvedenih dejavnosti in ciljna vrednost:

 • Sistem svetovanja novoodkritim s hiv(1)
 • Vrstniška skupina (1)
 • Mešana skupina (1)

Z izvajanjem dejavnosti projekt dosega naštete učinke, projektno partnerstvo pa zasleduje uresničitev splošnega cilja projekta, to je zmanjšanje ali preprečitev prenosa hiva in specifičnega cilja projekta, to je lajšanje psihosocialnih stisk oseb, ki živijo s hivom.

Več o strukturi projekta in njegovih dejavnostih lahko preberete TUKAJ.