Izvajanje terenske raziskave med MSM na kruzing mestih

V okviru terenskih aktivnosti (outreach) je Društvo DIH izajalo tudi terensko raziskavo o spolnem vedenju MSM na kruzing mestih.

DIC Legebitra | Slika | 6.1. Vprašalniki kruzing | DIH