Izvajanje splošnega preventivnega svetovanja na mobilnih aplikacijah

Usposobljena svetovalna ekipa od pričetka trajanja projekta izvaja targetirano informiranje o projektnih storitvah (testiranje, svetovanje, podpora) in svetovanje o varnejši spolnosti ter tveganjih za spolni prenos hiva in drugih spolno prenosljivih okužb. Svetovanje je na voljo prek telefona, osebno v terminu po dogovoru, prek e-pošte, na spletni strani www.KAJiščeš.si ter na mobilnih aplikacijah, namenjenih spoznavanju in iskanju spolnih stikov MSM oseb. Ravno ta oblika se zraven vseh drugih načinov kot novost kaže za izjemno uspešno.

DIC Legebitra | Slika | 5.1. Svetovanje o preventivi | 3.7. Promocija na spletu

Splošno preventivno svetovanje

Uporabnike na spletnem svetovanju v vprašanjih najbolj zanimajo teme kot so: potek testiranja, termini testiranja, zaupnost rezultatov testiranja, kako do podpore in drugih oblik svetovanja (npr. osebnega ali po telefonu), mnogo pa je tudi vprašanj o specifičnih tveganih spolnih dogodkih in kaj le-ti pomenijo za posameznikovo zdravje. Usposobljen svetovalec svetuje v skladu s smernicami, zapisanimi v protokolu svetovanja, ne glede na to za katero obliko svetovanja gre.

DIC Legebitra | Slika | 5.1. Svetovanje o preventivi | 3.7. Promocija na spletu