Distribucija materialov na testirnih dogodkih

Tako v Celju kot na vseh ostalih testirnih dogodkih v regijskih središčih, so gostom na testiranju na voljo različni informativni materiali na temo preventive, varnejšega seksa in zmanjševanja tveganj. Tukaj se z njimi dosežejo predvsem starejši MSM ter osebe, ki živijo v ruralnih (oz. primestnih) okoljih.

DIC Legebitra | Slika | 3.4. Testiranje - regije

Testiranje na terenu v Celju

V Mladinskem centru Celje smo organizirali več testirnih dogodkov, ki spadajo v sklop testirnih dogodkov v skupnosti na terenu v izbranih regijskih središčih. Testiranja na terenu so pomembna, saj na njih zajamemo v testiranje na hiv in ostale SPO predvsem osebe, ki se drugače ne bi ali se le stežka odločijo za testiranje. V predhodni komunikaciji z gosti na testiranjih v regijskih središčih jih k temu vzpodbudi en od članov svetovalne ekipe, ki z njimi razreši njihove morebitne dileme glede testiranja, zaupnosti ter odgovori na ostala vprašanja, ki jih posameznik zastavi.

DIC Legebitra | Slika | 3.4. Testiranje - regije

Testiranje v skupnosti v regijah – Koper

Testirna ekipa postavlja in pripravlja prostor za testirni dogodek na terenu, in sicer je dne 1. 7. 2015 potekalo testiranje na hiv in SPO v skupnosti v Kopru. Prostore za izvedbo odvzema krvi in vzorcev so nam odstopili v E-Kavarni Pina.

DIC Legebitra | Slika | IMI | 3.4. Testiranje - regije