Zalaganje točke druženja MSM s preventivnimi zloženkami s kondomi in lubrikanti

Terenska ekipa, usposobljena za delo na terenu, se je podala na eno izmed identificiranih mest druženja MSM populacije v Strunjanu, kjer je distribuirala preventivne publikacije, kondome in lubrikante. Prostovoljci so našli tudi nekaj lokacij, kjer je bilo mogoče preventivne zloženke pustiti dostopne obiskovalcem strunjanske točke.

DIC Legebitra | Slika | DIH | 4.5. Terensko delo

Omogočanje dostopa do preventivnih zloženk s kondomi in lubrikanti na točki druženja MSM

Na identificiranih mest druženja MSM populacije v naravi trenutno ni točk, kjer bi lahko obiskovalci dostopali do preventivnih materialov s kondomi in lubrikanti. Prostovoljci so sicer v Strunjanu našli nekaj lokacij, kjer je bilo mogoče preventivne zloženke pustiti dostopne obiskovalcem, vendar so te provizorične, nezaščitene in naključne, zato terensko delo zaključujejo s sklepom, da bi bilo vredno najti bolj permanentno rešitev za identificirane točke. Porodila se je ideja, da bi se izdelali neke vrste kondomati, ki bi bili namešeni na teh točkah, ki bi jih zalagali s preventivnimi zloženkami s kondomi in lubrikanti.

DIC Legebitra | Slika | DIH | 4.5. Terensko delo

Distribucija preventivnih publikacij in kondomov na terenu v Strunjanu

Terenska ekipa, usposobljena za delo na terenu, na eni izmed identificiranih zunanjih mest druženja MSM populacije v Strunjanu. Tam je distribuirala preventivne publikacije, kondome in lubrikante.

DIC Legebitra | Slika | DIH | 4.5. Terensko delo