Takojšen rezultat hitrega testa v Helseutvalget check-pointu

Po odvzemu sledi poglobljen pogovor o odnosih, med katerim je poseben del namenjen tudi vprašanju rabe alkohola in morebitnih drugih substanc ter vpliva le teh na posameznikovo spolno in čustveno življenje. Ko se prebere rezultat testa na sifilis sledi še rezultat testa na HIV, ki je hipen. Po srečanju, je uporabnik povabljen, da na računalniku izpolni vprašalnik, prav tako posebni vprašalnik izpolni svetovalec. Bazi se avtomatsko združita, svetovalec pa nima direktnih dostopov do odgovorov uporabnika.

DIC Legebitra | Slika | 6.6. Študijski obisk na Norveškem | Gay and Lesbian Health Norway

Odvzem krvi na hitrem testu v Helseutvalget check-pointu

Svetovalec uporabniku razloži, katere vrste testov so na razpolago (hitri test za hiv in sifilis). Nato uporabnika še enkrat vpraša, če se je pripravljen testirati. Sledi pogovor o razlogih za testiranje in spolnih praksah ter razlaga pomena časovnega okna. Za tem je na vrsti prvi odvzem iz prsta. Svetovalec pred odvzemom gostu tudi razloži, kaj bo s kapljico krvi naredil in kako bo izgledal pozitiven ali negativen rezultat.

DIC Legebitra | Slika | 6.6. Študijski obisk na Norveškem | Gay and Lesbian Health Norway

Predstavitev izvajanja testiranja v skupnosti v Helseutvalget check-pointu

Predstavniki Legebitre smo bili prisotni tekom izvajanja testiranja v skupnosti, in sicer v prostorih Helseutvalget. V luči, da ne bi preveč motili procesov testiranja, je bil obisk izvajanja aktivnosti omejen na določeno število. Prostovoljci, ki testirajo, so nam omogočili tudi ogled dejanskega testa z uporabniki (testiranje in svetovanje je potekalo v angleškem jeziku). Hkrati sta v testirnem terminu delovala dva svetovalca, prav tako sta bila dva svetovalca na uvajanju. Testiranje smo si ogledali kot opazovalci in drugič kot udeleženci. Kombinacija udeleženca in opazovalca je najbolj primerna, saj omogoča izkušnjo, s katero se svetovalec najbolje spozna z položajem uporabnika v procesu testiranja.

 

DIC Legebitra | Slika | 6.6. Študijski obisk na Norveškem | Gay and Lesbian Health Norway

Predstavitev modela financiranja organizacij, ki delujejo na področju hiv preventive

Karl Kristian Kirschhoff, odgovoren za področje hiva pri Norveškem direktoratu za zdravje, je predstavil tudi način državnega financiranja hiv preventive na Norveškem. Država izdatno podpira nevladne organizacije, ki delujejo na področju hiv preventive. Organizacija, primerljiva DIC Legebitri, prejme za svoje delo na področju hiv preventive letno blizu 400.000 eurov. Za preventivo država letno nameni okoli 3 miljone eurov (pri nas pa 100.000 eurov ali le 3 % tega zneska). Uspeh preventive na Norveškem merijo z dostopnostjo treh prvin: 1. informacij, 2. preventivnih ukrepov in 3. zdravljenja in skrbi za osebe s hivom.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | DIH | 6.6. Študijski obisk na Norveškem | Gay and Lesbian Health Norway

Obisk Norveškega direktorata za zdravje

Na delovnem obisku direktorata za zdravje nam je zaposleni na direktoratu, odgovoren za tematiko hiva, Karl Kristian Kirschhoff predstavil delo direktorata, postopek sprejemanja nove nacionalne strategije za preprečevanje okužbe s hiv, ki predvideva združitev dosedanjih ločenih strategij za preprečevanje okužb s hiv in strategijo za ostale SPO. Predstavil je tudi dosedanje sodelovanje z organizacijo Helseutvalget in pomembnost sodelovanja in vključenosti nevladnih organizacij v vse procese. Tako nevladne organizacije ključno sodelujejo tudi pri postavljanju strategij in ciljev, ki potem služijo pri procesu sofinanciranja organizacij.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | DIH | 6.6. Študijski obisk na Norveškem | Gay and Lesbian Health Norway

Predstavitev poteka in načina testiranja na terenu v savni

Udeleženci smo si v savni tudi ogledali prostor, kjer poteka testiranje. Predstavnik partnerja nam je skupaj z zaposlenim v savni razložil potek testiranja. Namreč, način testiranja in potek testa je drugačen od tistega v prostorih Helseutvalget (testiranje na testirni točki v skupnosti). Testirajo s hitrimi testi za sifilis in hiv. Spregovorili smo o specifikah izvajanja testiranja v savni in podobnih mestih. Norveški parntner na primer svetovanje pri testu prilagodi tako, da se z uporabniki oziroma gosti, kot jih oni imenujejo, pogovorijo le o bistvenih vprašanjih: okno testiranja, kako bi sprejeli morebiten pozitiven rezultat, ipd..

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | DIH | 6.6. Študijski obisk na Norveškem | Gay and Lesbian Health Norway