Zaključek kvalitativne študije spolnega vedenja hiv negativnih MSM

Ob zaključku študije, katere delne ugotovitve smo uporabljali za prilagoditev sprotnega dela in aktivnosti na projektu, predvsem komunikacijskih, je na podlagi individualnih poglobljenih intervjujev nastalo poročilo o spolnem vedenju hiv negativnih MSM v Sloveniji. Dr. Aleš Lamut je zaključke predstavil na zaključnem simpoziju projekta (več o simpoziju TUKAJ).

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | 6.2. Intervjuji HIV-

Pričetek izvajanja kvalitativne študije spolnega vedenja hiv negativnih MSM

V septembru 2015 se je pričela izvajati kvalitativna študija spolnega vedenja hiv negativnih MSM, v katero bo predvidoma vključenih 30 hiv negativnih pozameznikov, ki imajo spolne odnose (tudi) z moškimi. Študijo izvaja dr. Aleš Lamut.

DIC Legebitra | Slika | ŠKUC | 6.2. Intervjuji HIV-