• 2.2. Preventivna kampanja
  • DIH
  • Rezultat
  • Slika

Legebitra hosting international conference of the Euro HIV EDAT project

With 32 participants from 14 countries, Legebitra is hosting a 3-day international conference of the Euro HIV EDAT project. The expert conference aims to facilitate several debates, workshops, case studies and training sessions on the topic of hiv & STI community based testing, expertise and good practices exchange, case-learning, community involvement & communication in community based testing, funding, sustainability of the community based testing services, counselling, advocacy and monitoring and evaluation practices.

Slika

Continuation of community-based and testing other activities of the project

Even after the end of project response to hiv within the Norwegian Financial Mechanism of 31. 8. 2016, a program of hiv testing in community from 1. 9. 2016 Slovenia continues. At yesterday’s final press conference Miha Lobnik from DIC Legebitra, which is in charge of the project, presented the results achieved and thanked the Ministry of Health, which provided funds for testing for hiv and other sexually transmitted diseases, despite ending of  project, by the end of year at Legebitra, clubs and regional centers.

 

 

Slika

Final press conference of the project

At the and of project we presented key milestones, achievements and results of the project and the challenges for the future in the field of prevention, testing and support for people living with hiv.

The full press release is available here.

DIH | Slika

Materials at the presentation of information campaign

We presented the background of formation, importance of content and opportunities of new materials information campaign.

2.2. Preventivna kampanja | DIH | Slika

Gathering at the end of the project

Projektni partnerji, deležniki, skupnostni strokovnjaki, projektni sodelavci, strokovnjaki s področja medicine in zdravstvene nege ter posamezniki zainteresirane javnosti so se ob zaključku projekta zbrali na prijetnem druženju na vrtu Legebitrine testirne točke. Izrazili so pomembnost projekta in njegovih uspehov, zavezali pa so se k aktivnim prizadevanjem, da se bodo projektne dejavnosti nadaljevale po zaključku projekta.

DIH | Slika

Training for specialist of medicine

Za specializantke in specializante medicine smo pripravili strokovno izobraževanje, na katerem smo predstavili delovanje na področju hiva med MSM zadnji dve leti v Sloveniji. Podrobneje smo predstavili projekt Odziv na hiv, celostno informacijsko kampanjo, programe podpore in svetovanja za osebe, ki živijo s hivom ter izvedli izobraževalno delavnico “Jezik kot orodje za zmanjševanje stigme do oseb, ki živijo s hivom”.

Slika

Lecture for medical students

In this project we have improved cooperation with the Faculty of Medicine. For medical students we have prepared a specialized lecture in which we have presented the project in detail. Debate showed importance of language for reducing stigma of people living with HIV.

Slika

Project Committee meeting

Na enem od zadnjih sestankov projektnega odbora so se partnerji dogovorili predvsem o načinu in dinamiki dokončanja kazalnikov in rezultatov projekta.

DIH | Slika

Round table “Project Response to hiv is complete – where and how to move forward?”

Na koncu posveta je sledila okrogla miza na kateri so sodelovali mag. Janja Križman Miklavčič, Ministrstvo za zdravje; dr. Irena Klavs iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje; dr. Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo; dr. Janez Tomažič iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter Miha Lobnik iz društva Informacijski center Legebitra. Razpravljali so o možnosti spremembe sistema glede napotnic za testiranje na hiv in SPO, ki potrebuje ustrezno podporo stroke. Do sedaj je takšen dostop omogočen do psihiatra, ginekologa in zobozdravnika in v okviru ambulante za spolne okužbe. Dr. Tomažič je poudaril, da je potrebno napeti vse sile, da se sistem v teh točkah premakne. Izpostavljeno je bilo vprašanje financiranja projekta po avgustu 2016, kjer je predstavnica Ministrstva za zdravje povedala, da je namen programov norveških finančnih mehanizmov ravno v tem, da se vzpostavi ideja trajnostnega financiranja. Smiselno bi bilo preučiti, kako bi bilo možno takšno sodelovanje še naprej ustrezno podpreti. Dr. Miroslav Petrovec je ideji o nadaljevanju financiranja izrazil jasno podporo in da je potrebno najti izjemo, saj so rezultati takšnega testiranja zelo učinkoviti. Pri tem je potrebno zagotoviti sredstva tudi za testiranje na SPO. Zagotovil je vso podporo Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, obljubil vložitev pobude na Zdravstveni svet ter zagotovil podporo nadaljevanju takšnega preventivnega delovanja. Z vidika racionalizacije finančnih stroškov, finančni vložek ni previsok glede na to, kako uspešni so rezultati.

DIH | Slika

Mitja Ćosić, coordinator of support and advocacy for people living with hiv at DIC Legebitra: presentation of BUDDY program

V tretji delavnici so predstavili različne vrste psiho-socialne podpore osebam, ki živijo s hivom. Glavni trije programi psihosocialne podpore osebam, ki živijo s hivom so: program Buddy, skupina Plushivisti ter možnost psihiatrične podpore osebam, ki živijo s hivom. Program Buddy je predstavil Mitja Ćosić, koordinator podpore in zagovorništva za osebe, ki živijo s hivom pri DIC Legebitra. Namenjen je osebam, ki živijo s hivom, predvsem je koristen osebam v prvem letu po diagnozi hiva, gre za individualno podporo. Poteka v obliki druženja, osebnega, spletnega in telefonskega svetovanja ter vrstniške in emocionalne podpore. Program se prilagaja različnim potrebam posameznih uporabnikov, v različnih obdobjih njihovega življenja s hivom.

DIH | Slika