Bilateralno sodelovanje med slovenskimi in norveškimi NVO

V okviru projekta Odziv na hiv smo v Društvu informacijski center vzpostavili sodelovanje z norveško nevladno organizacijo Helseutvalget, ki deluje na področju zdravja gejev in lezbijk. Predstavnika organizacije sta se udeležila strokovnega posveta, ki smo ga v okviru projekta pripravili junija 2015 na Kliniki za infekcijska in vročinska stanja UKC v Ljubljani. Tema posveta je bilo preseganje stigme in predsodkov na vseh ravneh zdravstvenega sistema v zvezi s hivom. Ta posvet je prispeval k povečanju števila izobraženih strokovnjakov na tem področju, kar je tudi eden od načrtovanih učinkov tega projekta oziroma rezultat programa na področju javnega zdravja. Predstavnika norveške nevladne organizacija sta v okviru posveta, pripravila predavanja o sistemu preventivne na področju hiv in MSM na Norveškem, kakor  tudi o širši odgovornosti, ki so jo za preseganje stigme do MSM in oseb s hivom prevzeli drugi predstavniki deležnikov tega področja in sistema na splošno (vključno s politiki). Ob tem obisku smo izvedli tudi obisk in skupna srečanja s predstavniki partnerjev. Gostje so si ogledali Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Univerze v Ljubljani (Link na fotko v časovnici) in prostore ter dejavnosti društev ŠKUC (link na fotke) in DIH – Enakopravni pod mavrico (link na fotke). V času obiska smo z gosti v angleškem jeziku izvedli skupni sestanek upravnega odbora, kjer smo poleg običajnih koordinacijsko administrativnih zadev, obravnavali tudi celovito vsebino projekta ter specifično drug drugemu predstavili način merjenja dela in učinkov na področju testiranja v skupnosti.

Študijski obisk treh NVO na norveškem

Drugi intenzivnejši bilateralni obisk smo izvedli avgusta 2015, ko je večja delegacija predstavnikov in sodelavcev treh nevladnih organizacij v okviru študijskega obiska za obdobje petih dnih obiskala Oslo. Pester in deloven program je poleg srečanj na sedežu Helseutvalget vseboval: natančno seznanitev z norveškim pristopom, ki so ga razvile nevladne organizacije, za delo v hiv preventivi. Ogledali smo si postopke testiranja v skupnosti in imeli priliko na kraju samem storitev preskusiti. Za naše sodelavce je bilo posebej poučno, ko so ob tem lahko spoznali podrobnosti postopkov, ki jih za isto delo uporabljajo njihovi norveški kolegi. Prav tako smo si ogledali lokacije in potek dela testiranj v savni in v nočnem klubu, delo preventivnih ekip na terenu v okolici Osla in na relevantnih družabnih dogodkih. Med bolj fascinantne trenutke sodi tudi obisk na norveški kliniki Olafia (link na fotke) kjer smo spoznali zelo učinkovit način testiranja za vse populacije brez napotnice in brezplačno, ki ga izvajajo pod nadzorom zdravnikov in primerno usposobljenih medicinskih sester. Gre za enostaven in dostopen postopek, ki na Norveškem zagotavlja, da stopnja odkritost hiva in spolno prenosljivih okužb (SPO) narašča. Pri nas bi bila primerljiva institucija Dermatovenerološka klinika. Za naše delo je bilo prav tako relevantno spoznati delo organizacije HIV Norveška, katere glavni cilj je pomoč in podpora osebam, ki živijo s hivom – krepitev posameznikov in odpravljanje stigme na tem področju. Ogledali pa smo si tudi univerzitetno kliniko v Oslu (link na fotke), kjer obravnavajo večino primerov hiva na Norveškem in kjer so nam prijazno predstavili običajni postopek in način obravnave pacientov ter sistem zdravljenja.

Učinki sodelovanja

Po obisku na Norveškem smo tudi pri nas nemudoma implementirali tiste spremembe na ravni delovanja nevladnih organizacij, ki so bile glede na naš lokalni kontekst smiselne (testiranja ob sobotah opoldne – kot termin, ki služi tistim izven Ljubljane, da se ga lažje udeležijo) ter testiranja v savni in še mnogo drugih podrobnosti. Več o obisku je dostopno tudi v posebnem poročilu (link na rezultate – poročilo iz Osla).

Sodelovanje norveških predstavnikov pričakujemo tudi na zaključnem simpoziju junija 2016 v Ljubljani. Ob simpoziju bodo prav tako potekali: sestanek upravnega odbora partnerstva vseh partnerjev in pa predstavitev rezultatov projekta do sedaj.

Sklep o bilateralnem sodelovanju NVO

Zahvaljujoč se možnosti, ki jih je odprl Norveški finančni mehanizem smo vzpostavili dobro sodelovanje  s sorodno organizacijo na Norveškem, ki ponuja izmenjavo povratnih informacij o njunem delu in izzivih na področju, ki ga naslavljata. Podpora norveškega partnerja je za nas pomembna tudi zato, ker se na tem pionirskem področju pojavlja nemalo izzivov in preprek, ki pa jih je mogoče s skupnimi močmi postopoma premagovati ter presegati. Sodelovanje med Helseutvalget in DIC Legebitra vzpostavljeno v projektu Odziv na hiv bomo vsekakor nadaljevali.

Pogled Norveških partnerjev:

Rolf Martin Angeltvedt, del njegovega govora iz Simpozija

Zanimivo je kako so Legebitra, Škuc, DIH, UKC , IMI in Infekcijska klinika sodelovali oz. se trudili sodelovati skupaj v tem projektu. Rad bi poudaril – kar se vačih zdi samoumevno, vendar je težko dosegljivo. V preostali Evropi, tudi v moji državi, se NVOji in ostali borijo za financiranje, poklic in pozicijo. Pomen tega sodelovanja s tem financiranjem je ključnega pomena. Zato nadaljujte z odličnim delom in se še bolj trudite, če nekdo ne stori svojega dela.

Neverjetno je, koliko dejavnosti je bilo izpeljanih odkar smo bili tukaj pred enim letom. Lanskega avgusuta smo imeli uspešen obisk slovenske delegacije na Norveškem. Uspeli smo vam predstaviti širok spekter pratnerjev iz zdravstvenega direktorata, ki je ključni financer na področju hiv preventive na Norveškem. Naš nacionalni LGBT- center. Spoznali ste našo največjo infekcijsko kliniko na Norveškem/Oslu, kjer lahko mi NVO v istem ndnevu poskrbimo za paciente, ki so na novo diagnosticirani z hiv. Druge NVO partnerje, ki ste obiskali Hiv Norway, the National Association for lesbians gays bisexuals and transgender people in Norway called LLH, ki se je preimenoval v Fri (FREE). In nenazadnje Olafiaklinikken, nacionalni center za svetovanje, pregled in zdravljenje spolno prenosljivih okužb. In ki je tudi brezplačen STD testiranje storitev v Oslu.

Kot ste tudi videli je bila skupina povabljena, da vidi terensko delo in kako je organizirano delo na preventivi na Norveškem. Posebno anonimni v skupnosti, hitri test na hiv/sifilis, ki ga delajo prostovoljci.

To bilaterarni obisk je bil zelo pomemben za izmenjavo znanja in dobrih praks v obeh državah. Ko smo bili tukaj smo bili zelo navdušeni nad delom, ki je ga opravljate in pa tudi nad enaergijo na projektu. Kako ste uspeli sodelovati s tolikimi partnerji z istim ciljem. Na podlagi obiska lansko leto sedaj planiramo preizkusiti novega doma odvzetega brisa za MSM za gonorejo in klamidijo (iz vseh odprtin), ki nam ga pošlejo v laboratorij na test. Dober primer, ki nas je navdihnil iz lanskoletnega obiska in prezentacije podatkov na tem forumu.

Gay and Lesbian Health Norway sodeluje v različnih partnerstvih in se trudimo sodelovati tudi v mednarodnih mrežah in podpori. Pogosto smo povezani z različnimi NVO v Evropi, Rusiji/Ukrajini, bližnji vzhod.

Številke okužb se povečujejo, če testiramo premalo – potrebujemo nadaljne investicije in ponudbo inovativnih testov ciljanje ključne populacije prizadeti v epidemije virusa hiv, kot so MSM. Doživljamo povečanje števila spolno prenoslivih okužb gonoreje in klamidije v isti ciljni skupini v naši državi. Public Health in Norway poroča 300% povečanje primerov hiva, 500% povečanje gonoreje in 400% povečanje sifilisa med MSM od leta 2002. Gay and Lesbian Health želi pospešiti teste s pilotnim test projektom domači test na hiv in druge SPO. Danes nimamo dobrih podatkov koliko je testov na letni ravni v MSM skupnosti. Kombinacija reprezentativnih podatkov in iz registra kažejo, da se samo 15 do 25 % MSM redno testira.

V prihodnosti bo mogoče domači test na hiv in SPO pomembna metoda za moške, da se bodo testirali. Iskanje MSM, ki lahko uporablja za prep ali PEP bo tudi vprašanje v prihodnosti.